FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
समूह गठन र सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि २०७८ ७७/७८ 05/26/2022 - 16:30 PDF icon समुह गठन.pdf
टोल विकास संस्था गठन कार्यविधि २०७८ ७७/७८ 05/26/2022 - 16:28 PDF icon टोल विकास संस्था गठन कार्यविधि.pdf
कोभिड-१९ रोकथाम तथा नियन्त्रण राहत वितरण मापदण्ड २०७६ ७६/७७ 05/26/2022 - 16:24 PDF icon कोभिड-१९ रोकथाम तथा नियन्त्रण राहत वितरण कार्यविधि.pdf
कर्मचारी प्रोत्साहन भत्ता कार्यविधि, २०७६ ७६/७७ 05/26/2022 - 16:22 PDF icon कर्मचारी प्रोत्साहन भत्ता कार्यविधि, २०७६.pdf
कन्टेन्सी रकम व्यवस्थापन र खर्च सम्वन्धि कार्यविधि २०७६ ७६/७७ 05/26/2022 - 16:19 PDF icon कन्टेन्सी रकम व्यवस्थापन र खर्च सम्वन्धि कार्यविधि.pdf
अपांगता परिचय पत्र वितरण कार्यविधि,२०७५ ७५/७६ 05/26/2022 - 16:16 PDF icon 24.अपांगता परिचय पत्र वितरण कार्यविधि,२०७५.pdf
व्यवसाय दर्ता कार्यविधी २०७४ ७४/७५ 05/26/2022 - 16:13 PDF icon 11.व्यसाय दर्ता कार्यविधी २०७४ संसोधित.pdf
घ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि २०७५ ७५/७६ 05/26/2022 - 16:11 PDF icon 9. घ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि.pdf
शिक्षक अनुदान कार्यविधि २०७६ ७६/७७ 05/26/2022 - 16:05 PDF icon शिक्षक अनुदान वितरण कार्यविधी सुनछहरी.pdf
सुनछहरी गाउँपालिकाको आ.व २०७८/७९ को दररेट ७८/७९ 08/04/2021 - 15:48 PDF icon सुनछहरी गाउँपालिकाको आ.व २०७८७९ को दररेट.pdf

Pages