FAQs Complain Problems

समाचार

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

बोलपत्र स्वीकृत एबम खरिद सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धमा-ठेक्का नं.03/WORK/SQ/SRM/077-78

७७/७८ 10/09/2020 - 13:17 PDF icon बोलपत्र स्वीकृत एबम खरिद सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धमा-ठेक्का नं.03WORKSSQSRM077-78.pdf

पोबाङ स्वास्थ्य चौकी जिर्ण भवन निर्माण गर्नको लागि शिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना

७७/७८ 10/09/2020 - 11:32 PDF icon Invitation for SQ_Pobang Swasthya Chauki Jirna Bhawan Nirman Yojana.pdf

शिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना-ठेक्का नं. 03/WORKS/SQ/SRM/077-78

७७/७८ 10/02/2020 - 14:20

रोल्बाङ मा.बि प्राबिधिक बिद्यालय भवन र कर्मचारी आवास भवन निर्माण को लागि बोलपत्र आह्वानको सूचना

७७/७८ 09/27/2020 - 20:21 PDF icon रोल्बाङ मा.बि प्राबिधिक बिद्यालय भवन र कर्मचारी आवास भवन निर्माण को लागि बोलपत्र आह्वानको सूचना

सम्झौता गर्न आउने बारे

७७/७८ 09/14/2020 - 16:41

ठेक्का नं. 02/WORKS/SQ/SRM/077/078- अफिस पार्टीसन तथा डेकोरेसन कामको लागि सिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृति गर्ने आशयको सूचना l

७७/७८ 09/11/2020 - 13:27 PDF icon loi_office partition works.pdf

मोटर साईकल खरिद सम्बन्धि दरभाउपत्र स्वीकृति गर्ने आशयको सूचना l-ठेक्का नं. 02/GOODS/SQ/SRM/2077/078

७७/७८ 09/10/2020 - 12:53

सुनछहरी गाउँपालिकाको अफिस पार्टीसन तथा डेकोरेसन कामको लागि सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना

७७/७८ 08/26/2020 - 13:18 PDF icon सुनछहरी गाउँपालिकाको अफिस पार्टीसन तथा डेकोरेसन कामको लागि सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना

मोटर साईकल खरिद सम्बन्धि सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्ह्वानको सूचना l

७७/७८ 08/25/2020 - 15:06 PDF icon मोटर साईकल खरिद सम्बन्धि सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्ह्वानको सूचना l

क्याटलग सपिङ बिधिबाट Backhoe Loader खरिद गर्ने सम्बन्धि सूचना

७७/७८ 08/24/2020 - 11:08 PDF icon backhoe loader specification along with notice