FAQs Complain Problems

समाचार

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धमा

७७/७८ 05/14/2021 - 14:54 PDF icon IMG_0001.pdf

देवी मन्दिर मा.वि भवन निर्माण सम्बन्धी बोलपत्र आह्ववान सम्बन्धी सूचना

७७/७८ 02/02/2021 - 15:35 PDF icon Notice.pdf

५ शैयाको अस्पताल निर्माण सम्बन्धी बोलपत्र आह्वानको सूचना

७७/७८ 01/18/2021 - 12:44 PDF icon 2077-10-05_5 bed hospital construction_srmpdf.pdf

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना-ठेक्का नं. 04/WORKS/NCB/SRM/077-78 र 05/WORKS/NCB/SRM/077-78

७७/७८ 11/03/2020 - 14:47

पुन:दोस्रो पटक- पोबाङ स्वास्थ्य चौकी जिर्ण भवन निर्माण गर्नको लागि शिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना

७७/७८ 10/30/2020 - 14:59

बोलपत्र स्वीकृत एबम खरिद सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धमा-ठेक्का नं.03/WORK/SQ/SRM/077-78

७७/७८ 10/09/2020 - 13:17 PDF icon बोलपत्र स्वीकृत एबम खरिद सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धमा-ठेक्का नं.03WORKSSQSRM077-78.pdf

पोबाङ स्वास्थ्य चौकी जिर्ण भवन निर्माण गर्नको लागि शिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना

७७/७८ 10/09/2020 - 11:32 PDF icon Invitation for SQ_Pobang Swasthya Chauki Jirna Bhawan Nirman Yojana.pdf

शिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना-ठेक्का नं. 03/WORKS/SQ/SRM/077-78

७७/७८ 10/02/2020 - 14:20

रोल्बाङ मा.बि प्राबिधिक बिद्यालय भवन र कर्मचारी आवास भवन निर्माण को लागि बोलपत्र आह्वानको सूचना

७७/७८ 09/27/2020 - 20:21 PDF icon रोल्बाङ मा.बि प्राबिधिक बिद्यालय भवन र कर्मचारी आवास भवन निर्माण को लागि बोलपत्र आह्वानको सूचना

सम्झौता गर्न आउने बारे

७७/७८ 09/14/2020 - 16:41