FAQs Complain Problems

समाचार

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
सुनछहरी गाउँपालिकाको साझेदारी कार्यक्रम संचालन कार्यविधि,२०७९ ७९/८० 09/15/2022 - 17:17 PDF icon सुनछहरी गाउँपालिकाको साझेदारी कार्यक्रम संचालन कार्यविधि,२०७९
सामुदायिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक नियुक्ति सम्बन्धी कार्यविधि २०७९ ७९/८० 08/28/2022 - 17:33 PDF icon सामुदायिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक नियुक्ति सम्बन्धी कार्यविधि २०७९.pdf
सुनछहरी गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन २०७९ ७९/८० 07/22/2022 - 13:09 PDF icon सुनछहरी गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन २०७९
सुनछहरी गाउँपालिका को कृषि ब्यबसाय प्रबर्धन ऐन २०७४ ७४/७५ 05/27/2022 - 13:44 PDF icon सुनछहरी गाउँपालिका को कृषि ब्यबसाय प्रबर्धन ऐन २०७४.pdf
कृषक समूह गठन तथा परिचालन सम्बन्धी कार्यविधि २०७७ ७७/७८ 05/27/2022 - 13:33 PDF icon कृषक समूह गठन तथा परिचालन सम्बन्धी कार्यविधि २०७७.pdf
स्थानीय विपद् व्यवस्थापन कोष सञ्चालन कार्यविधि, २०७५ ७५/७६ 05/27/2022 - 13:25 PDF icon २४. स्थानीय विपद् व्यवस्थापन कोष सञ्चालन कार्यविधि, २०७५ latest.pdf
न्यायिक समितिले उजुरीको कारवाही किनारा गर्दा अपनाउनुपर्ने कार्यविधिका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक ७४/७५ 05/27/2022 - 13:17 PDF icon १९. न्यायिक समितिले उजुरीको कारवाही किनारा गर्दा .pdf
विपन्न नागरिक ‌औषधि उपचार सहायता कार्यविधि, २०७८ ७७/७८ 05/27/2022 - 12:59 PDF icon विपन्न नागरिक ‌औषधि उपचार सहायता कार्यविधि २०७८.pdf
फोहोरमैला व्यवस्थापन तथा वातावरण स्वास्थ्य सरसफाइ कार्यविधि २०७५ ७५/७६ 05/27/2022 - 12:58 PDF icon फोहोरमैला व्यवस्थापन तथा वातावरण स्वास्थ्य सरसफाइ कार्यविधि २०७५.pdf
नक्सा पास प्रक्रियामा नआई पहिले नै बनेका घरहरुको घर नक्सा अभिलेखीकरण सम्बन्धी मापदण्ड तथा कार्यविधि ७७/७८ 05/27/2022 - 12:53 PDF icon नक्सा पास प्रक्रियामा नआई पहिले नै बनेका घरहरुको घर नक्सा अभिलेखीकरण सम्बन्धी मापदण्ड तथा कार्यविधि

Pages