FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
त्रिगाउँपालिका स्तरीय स्वास्थ्य संस्था फार्मेसी सेवा संचालन सम्बन्धी कार्यविधि-खण्ड ८ भाग २ संख्या १ २०८०/८१ 06/14/2024 - 14:54 PDF icon त्रिगाउँपालिका स्तरीय स्वास्थ्य संस्था फार्मेसी सेवा संचालन सम्बन्धी कार्यविधि २०८१.pdf
खण्ड ७ भाग २ संख्या १०-युवा तथा खेलकुद विकास सम्बन्धी कार्यविधि, २०८१ २०८०/८१ 05/12/2024 - 16:52 PDF icon खण्ड ७ भाग २ संख्या १०-युवा तथा खेलकुद विकास सम्बन्धी कार्यविधि, २०८१.pdf
सुनछहरी गाउँपालिकाको प्रशासकीय कार्यविधी नियमित गर्न बनेको ऐन २०८० २०८०/८१ 01/08/2024 - 12:47 PDF icon खण्ड ७ भाग २ संख्या ९ सुनछहरी गाउँपालिकाको प्रशासकीय कार्यविधी.pdf
सुनछहरी गाउँपालिकाको आपतकालीन कार्यसञ्चालन कार्यविधि, २०८० २०८०/८१ 11/05/2023 - 16:48 PDF icon सुनछहरी गाउँपालिकाको आपतकालीन कार्यसञ्चालन कार्यविधि, २०८०.pdf
सुनछहरी गाउँपालिकाको बजार अनुगमन निर्देशिका, २०७६ पहिलो संसोधन सहित २०८०/८१ 10/09/2023 - 16:32 PDF icon सुनछहरी गाउँपालिकाको बजार अनुगमन निर्देशिका, २०७६ पहिलो संसोधन सहित.pdf
सुनछहरी गाउँपालिकाको सार्वजनिक सुनुवाई सम्बन्धी कार्यविधि २०८० २०८०/८१ 10/09/2023 - 16:15 PDF icon सार्वजनिक-सुनुवाई-सम्बन्धी-कार्यविधि-२०८०.pdf
सुनछहरी गाउँपालिकाको कार्य सञ्चालन निर्देशिका, २०८०- खण्ड ६ सुनछहरी, भाद्र २१ गते, २०८० साल संख्या ७ २०८०/८१ 09/07/2023 - 18:20 PDF icon सुनछहरी-गाउँपालिकाको-कार्य-सञ्चालन-निर्देशिका-२०८०-.pdf
सुनछहरी गाउँपालिकाको आ.व २०८०/८१ को दररेट २०८०/८१ 08/13/2023 - 15:07 PDF icon सुनछहरी-गा.पा.-दररेट-आ.व.-२०८०-०८१.pdf
मगर खाम भाषा शिक्षक व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८० २०८०/८१ 08/10/2023 - 16:38 PDF icon खण्ड ७ भाग २ संख्या ५ खाम-भाषा-शिक्षक.pdf
वालविकास शिक्षक र विद्यालय कर्मचारी तथा लेखापाल ब्यवस्थापन कार्यविधि २०८० २०८०/८१ 08/10/2023 - 16:37 PDF icon खण्ड ७ भाग २ संख्या ४ वालविकास-शिक्षक-र-विद्यालय-लेखापाल-कार्यविधि-२०८०.pdf

Pages