FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
सुनछहरी गाउँपालिकाको विषयगत समिति कार्यसञ्चालन कार्यविधि २०७९ ७९/८० 01/13/2023 - 11:02 PDF icon सुनछहरी गाउँपालिकाको विषयगत समिति कार्यसञ्चालन कार्यविधि २०७९
सुनछहरी गाउँपालिकाको साझेदारी कार्यक्रम संचालन कार्यविधि,२०७९ ७९/८० 09/15/2022 - 17:17 PDF icon सुनछहरी गाउँपालिकाको साझेदारी कार्यक्रम संचालन कार्यविधि^J२०७९_updated_2079-09-12.pdf
सामुदायिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक नियुक्ति सम्बन्धी कार्यविधि २०७९ ७९/८० 08/28/2022 - 17:33 PDF icon सामुदायिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक नियुक्ति सम्बन्धी कार्यविधि २०७९.pdf
एम्बुलेन्स सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९ ७९/८० 08/09/2022 - 11:39 PDF icon एम्बुलेन्स सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९
सुनछहरी गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन २०७९ ७९/८० 07/22/2022 - 13:09 PDF icon सुनछहरी गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन २०७९
सुनछहरी गाउँपालिका को कृषि ब्यबसाय प्रबर्धन ऐन २०७४ ७४/७५ 05/27/2022 - 13:44 PDF icon सुनछहरी गाउँपालिका को कृषि ब्यबसाय प्रबर्धन ऐन २०७४.pdf
कृषक समूह गठन तथा परिचालन सम्बन्धी कार्यविधि २०७७ ७७/७८ 05/27/2022 - 13:33 PDF icon कृषक समूह गठन तथा परिचालन सम्बन्धी कार्यविधि २०७७.pdf
स्थानीय विपद् व्यवस्थापन कोष सञ्चालन कार्यविधि, २०७५ ७५/७६ 05/27/2022 - 13:25 PDF icon २४. स्थानीय विपद् व्यवस्थापन कोष सञ्चालन कार्यविधि, २०७५ latest.pdf
न्यायिक समितिले उजुरीको कारवाही किनारा गर्दा अपनाउनुपर्ने कार्यविधिका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक ७४/७५ 05/27/2022 - 13:17 PDF icon १९. न्यायिक समितिले उजुरीको कारवाही किनारा गर्दा .pdf
विपन्न नागरिक ‌औषधि उपचार सहायता कार्यविधि, २०७८ ७७/७८ 05/27/2022 - 12:59 PDF icon विपन्न नागरिक ‌औषधि उपचार सहायता कार्यविधि २०७८.pdf

Pages