FAQs Complain Problems

सम्पर्क

बिषयगत शाखाहरुको ईमेल ठेगाना सम्बन्धि बिबरण
क्र.स नाम ईमेल ठेगाना फोन नं. कैफियत
सुनछहरी गाउँपालिका प्रशासन शाखा  sunchhaharimun@gmail.com    
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत cao.sunchhaharimun@gmail.com    
आर्थिक प्रशास (लेखा ) शाखा acc.sunchhaharimun@gmail.com    
शिक्षा युवा तथा खेलकुद  शाखा edu.sunchhaharimun@gmail.com    
स्वास्थ्य शाखा health.sunchhaharimun@gmail.com    
कृषि शाखा ag.sunchhaharimun@gmail.com    
पशु शाखा vet.sunchhaharimun@gmail.com    
महिला तथा बालबिकास शाखा wcd.sunchhaharimun@gmail.com    
प्राबिधिक शाखा tech.sunchhaharimun@gmail.com    
१० योजना शाखा yojana.sunchhaharimun@gmail.com    
११ सूचना तथा संचार प्रबिधि शाखा ito.sunchhaharimun@gmail.com    
१२ सामाजिक विकास शाखा sd.sunchhaharimun@gmail.com    
१३ पन्जिकरण तथा सामाजिक सुरक्षा  versp.sunchhaharimun@gmail.com    
१४ विपद व्यवस्थापन bipad.sunchhaharimun@gmail.com    
१५ प्रधानमन्त्री रोजगार pmep.sunchhaharimun@gmail.com    
१६ पोषण कार्यक्रम msnp.sunchhaharimun@gmail.com    
१७ टेलीसेन्टर tel.sunchhaharimun@gmail.com    
१८ दरखास्त आव्ह्वान को लागी vacancy.sunchhaharimun@gmail.com    
वडाकार्यालयको इमेल ठेगाना
क्र.स नाम ईमेल ठेगाना फोन नं. कैफियत
१ नं. वडा कार्यालय wdn1.sunchhaharimun@gmail.com    
२ नं. वडा कार्यालय wdn2.sunchhaharimun@gmail.com    
३ नं. वडा कार्यालय wdn3.sunchhaharimun@gmail.com    
४ नं. वडा कार्यालय wdn4.sunchhaharimun@gmail.com    
५ नं. वडा कार्यालय wdn5.sunchhaharimun@gmail.com    
६ नं. वडा कार्यालय wdn6.sunchhaharimun@gmail.com    
७ नं. वडा कार्यालय wdn7.sunchhaharimun@gmail.com    
आफ्नो नाम लेख्नुहोस्
विषय लेख्नुहोस्
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
2 + 2 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.