FAQs Complain Problems

सम्पर्क

बिषयगत शाखाहरुको ईमेल ठेगाना सम्बन्धि बिबरण
क्र.स नाम ईमेल ठेगाना फोन नं. कैफियत
सुनछहरी गाउँपालिका प्रशासन शाखा  info@sunchhaharimun.gov.np /  sunchhaharimun@gmail.com    
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत cao@sunchhaharimun.gov.np    
आर्थिक प्रशास (लेखा ) शाखा account@sunchhaharimun.gov.np    
शिक्षा युवा तथा खेलकुद  शाखा edu@sunchhaharimun.gov.np    
स्वास्थ्य शाखा health@sunchhaharimun.gov.np    
कृषि शाखा ag@sunchhaharimun.gov.np    
पशु शाखा livestock@sunchhaharimun.gov.np    
महिला तथा बालबिकास शाखा wcsc@sunchhaharimun.gov.np    
प्राबिधिक शाखा tech@sunchhaharimun.gov.np    
१० योजना शाखा planning@sunchhaharimun.gov.np    
११ सूचना तथा संचार प्रबिधि शाखा ito@sunchhaharimun.gov.np    
१२ सामाजिक विकास शाखा      
१३ पन्जिकरण तथा सामाजिक सुरक्षा  versp@sunchhaharimun.gov.np    
१४ विपद व्यवस्थापन      
१५ प्रधानमन्त्री रोजगार pmep@sunchhaharimun.gov.np    
१६ पोषण कार्यक्रम      
१७ टेलीसेन्टर      
         
वडाकार्यालयको इमेल ठेगाना
क्र.स नाम ईमेल ठेगाना फोन नं. कैफियत
१ नं. वडा कार्यालय wdn1.sunchhaharimun@gmail.com    
२ नं. वडा कार्यालय wdn2.sunchhaharimun@gmail.com    
३ नं. वडा कार्यालय wdn3.sunchhaharimun@gmail.com    
४ नं. वडा कार्यालय wdn4.sunchhaharimun@gmail.com    
५ नं. वडा कार्यालय wdn5.sunchhaharimun@gmail.com    
६ नं. वडा कार्यालय wdn6.sunchhaharimun@gmail.com    
७ नं. वडा कार्यालय wdn7.sunchhaharimun@gmail.com    
आफ्नो नाम लेख्नुहोस्
विषय लेख्नुहोस्
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
3 + 6 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.