FAQs Complain Problems

बजेट तथा कार्यक्रम

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

सुनछहरी गाउँपालिकाको आ.व २०८१-८२ को बजेट वक्तव्य

२०८०/८१ 06/21/2024 - 21:07 PDF icon सुनछहरी गाउँपालिकाको आ.व २०८१-८२ को बजेट वक्तव्य.pdf

सुनछहरी गाउँपालिकाको आ.व २०८१-८२ को स्वीकृत बार्षिक नीति तथा कार्यक्रम

२०८०/८१ 06/21/2024 - 20:50 PDF icon सुनछहरी गाउँपालिकाको आ.व २०८१-८२ को बार्षिक नीति तथा कार्यक्रम.pdf

१६ औ गाउँसभामा उपस्थित हुने सम्बन्धमा l

२०८०/८१ 06/19/2024 - 12:33

सुनछहरी गाउँपालिकाको स्वीकृत बजेट नीति तथा कार्यक्रम एबम आर्थिक ऐन

२०८०/८१ 07/15/2023 - 11:58 PDF icon Setting_Bajet_Book_Sunchhahari (1).pdf

सुनछहरी गाउँपालिकाको आ.व २०८०/८१ को लागि मिति २०८०/०३/०८ गते १४ औं गाउँसभा अधिवेशनमा पेश भएको बजेट तथा कार्यक्रमहरु

७९/८० 06/23/2023 - 16:05 PDF icon budget speech 80-81_srm.pdf

सुनछहरी गाउँपालिकाको आ.व २०८०/८१ को स्वीकृत नीति तथा कार्यक्रमहरु

७९/८० 06/23/2023 - 15:59 PDF icon सुनछहरी गाउँपालिकाको आ.व २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रमहरु

आ.व २०७९/८० को बजेट तथा कार्यक्रमहरु

७८/७९ 07/08/2022 - 17:25 PDF icon सुनछहरी गाउँपालिकाको आ.व २०७९-८०को बजेट तथा कार्यक्रमहरु.pdf, PDF icon बजेट वक्तव्य 2079_sunchhahari rm rolpa.pdf

आ.व २०७९/८० को नीति तथा कार्यक्रमहरु

७८/७९ 06/24/2022 - 18:24 PDF icon आ.व.०७९।८० को निति तथा कार्यक्रम final.pdf

सुनछहरी गाउँपालिकाको आ.व २०७८/७९ बजेट तथा कार्यक्रमहरु

७७/७८ 06/25/2021 - 15:18 PDF icon 1.final _aab078-79_budget baktabya.pdf, PDF icon सुनछहरी गाउँपालिकाको आ.व २०७८/७९ को बजेट तथा कार्यक्रमहरु

सुनछहरी गाउँपालिकाको आ.व २०७८/७९ को स्वीकृत नीति तथा कार्यक्रमहरु

७७/७८ 06/25/2021 - 15:15 PDF icon final_सुनछहरी गाउँपालिकाको आ.व २०७८-७९ को लागि प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रम.pdf