FAQs Complain Problems

समाचार

बजेट तथा कार्यक्रम

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

सुनछहरी गाउँपालिकाको आ.व २०७८/७९ बजेट तथा कार्यक्रमहरु

७७/७८ 06/25/2021 - 15:18 PDF icon 1.final _aab078-79_budget baktabya.pdf, PDF icon सुनछहरी गाउँपालिकाको आ.व २०७८/७९ को बजेट तथा कार्यक्रमहरु

सुनछहरी गाउँपालिकाको आ.व २०७८/७९ को स्वीकृत नीति तथा कार्यक्रमहरु

७७/७८ 06/25/2021 - 15:15 PDF icon final_सुनछहरी गाउँपालिकाको आ.व २०७८-७९ को लागि प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रम.pdf

आ.ब २०७७/७८ को सुनछहरी गाउँपालिकाको बजेट तथा कार्यक्रमहरु

७७/७८ 10/05/2020 - 15:30 PDF icon Full_सुनछहरी गा.पा को आ.ब २०७७-७८ को बजेट तथा कार्यक्रमहरु_final.pdf, PDF icon Summary_Budget 2077-78 final .pdf

आ.ब २०७७/७८ को बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृत

७६/७७ 07/15/2020 - 13:52

सुनछहरी गाउँपालिकाको आ.ब २०७७/७८ बजेट वक्तव्य

७६/७७ 06/26/2020 - 13:27 PDF icon सुनछहरी गाउँपालिकाको आ.ब २०७७/७८ बजेट वक्तव्य

सुनछहरी गाउँपालिकाको आठौ गाउँसभाबाट स्वीकृत आ.ब २०७७/७८ को नीति तथा कार्यक्रमहरु

७६/७७ 06/26/2020 - 13:22 PDF icon सुनछहरी गाउँपालिकाको आ.ब २०७७/७८ को नीति तथा कार्यक्रमहरु

सुनछहरी गाउँपालिका को आ.ब २०७६/७७ को बजेट तथा कार्यक्रमहरु

७६/७७ 10/01/2019 - 17:03 PDF icon सुनछहरी गाउँपालिका को आ.ब २०७६/७७ को बजेट तथा कार्यक्रमहरु final

सुनछहरी गाउँपालिकाको आ.ब २०७६/७७ को बजेट एबम नीति तथा कार्यक्रम स्वीकृत

७५/७६ 07/14/2019 - 14:35

सुनछहरी गाउँपालिकाको आ.ब २०७६/७७ को बजेट बक्तब्य

७५/७६ 06/27/2019 - 17:26 PDF icon सुनछहरी गाउँपालिकाको आ.ब २०७६/७७ को बजेट बक्तब्य

सुनछहरी गाउँपालिकाको आ.ब २०७६/७७ को नीति तथा कार्यक्रम

७५/७६ 06/27/2019 - 10:52 PDF icon सुनछहरी गाउँपालिकाको आ.ब २०७६-७७ को नीति तथा कार्यक्रम