FAQs Complain Problems

७९/८०

सुनछहरी गाउँपालिकाको आ.व २०७९/८० को स्थानीय तह वित्तीय सुशासन जोखिम मूल्याङ्कन (FIDUCIARY RISK ASSESSMENT) FRA को नतिजा सार्वजनिक गरिएको सम्बन्धी सूचना

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयवाट जारी भएको स्थानीय तह वित्तीय सुशासन जोखिम मूल्याङ्कन (FIDUCIARY RISK ASSESSMENT) FRA सम्बन्धी कार्यविधि २०७७ बमोजिम विभिन्न ५ वटा क्षेत्रको  सूचकहरुमा यस सुनछहरी गाउँपालिकाको आ.व २०७९/८० को संस्थानीय तह वित्तीय सुशासन जोखिम मूल्याङ्कन (FIDUCIARY RISK

Pages