FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
स्थानीय तहमा करारमा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७४ ७४/७५ 09/10/2018 - 15:06 PDF icon स्थानीय तहमा करारमा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७४
उपभोक्ता समिति गठन परिचालन तथा ब्यबस्थापन सम्बन्धि कार्यबिधि २०७४ ७४/७५ 09/10/2018 - 15:01 PDF icon उपभोक्ता समिति गठन परिचालन तथा ब्यबस्थापन सम्बन्धि कार्यबिधि २०७४
सुनछहरी गाउँपालिका को बिनियोजन ऐन २०७५ ७५/७६ 08/26/2018 - 16:53 PDF icon सुनछहरी गाउँपालिका को बिनियोजन ऐन २०७५
सुनछहरी गाउँपालिकाको शिक्षा नियमावली २०७४ ७४/७५ 08/25/2018 - 18:23 PDF icon सुनछहरी गाउँपालिकाको शिक्षा नियमावली २०७४
सुनछहरी गाउँपालिकाको सहकारी ऐन २०७४ ७४/७५ 08/25/2018 - 17:16 PDF icon सुनछहरी गाउँपालिकाको सहकारी ऐन २०७४
सुनछहरी गाउँपालिकाको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको कानून, २०७४ ७४/७५ 08/25/2018 - 16:45 PDF icon सुनछहरी गाउँपालिकाको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको कानून, २०७४
एफ.एम रेडियो व्यवस्थापन तथा सञ्चालन कार्यविधि, २०७४ ७४/७५ 08/25/2018 - 16:19 PDF icon सुनछहरी गाउँपालिका को एफ.एम रेडियो व्यवस्थापन तथा सञ्चालन कार्यविधि, २०७४
गाउँ-सभा संचालन कार्यविधि २०७४ ७४/७५ 08/25/2018 - 15:49 PDF icon सुनछहरी गाउँपालिका को गाउँ-सभा संचालन कार्यविधि २०७४
गाउँ कार्यपालिका कार्य विभाजन नियमावली २०७४ ७४/७५ 08/25/2018 - 15:34 PDF icon सुनछहरी गाउँपालिका को गाउँ कार्यपालिका कार्य विभाजन नियमावली २०७४
गाउँ कार्यपालिका कार्यसम्पादन नियमावली २०७४ ७४/७५ 08/25/2018 - 15:24 PDF icon सुनछहरी गाउँपालिका को गाउँ कार्यपालिका कार्यसम्पादन नियमावली २०७४

Pages