FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
सुनछहरी गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन २०८० २०८०/८१ 07/13/2023 - 17:08 PDF icon आर्थिक-ऐन-२०८० (1).pdf
सुनछहरी गाउँपालिकाको पशु प्राविधिक शिक्षा अध्ययन छात्रवृति सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९ ७९/८० 04/20/2023 - 15:15 PDF icon पशु-प्राविधिक-अध्ययन-छात्रवृति-सम्बन्धी-कार्यविधि-२०७९.pdf
कर्मचारी प्रोत्साहन भत्ता तथा फिल्ड भत्ता सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९ ७९/८० 03/12/2023 - 12:08 PDF icon प्रोत्साहन-तथा-फिल्ड-भत्ता-सम्बन्धी-कार्यविधि२०७९-अन्तिम-.pdf
सुनछहरी गाउँपालिकाको वन ऐन २०७९ ७९/८० 02/07/2023 - 19:52 PDF icon सुनछहरी गाउँपालिकाको वन ऐन २०७९.pdf
सुनछहरी गाउँपालिकाको खानेपानी ऐन, २०७९ ७९/८० 02/07/2023 - 19:51 PDF icon सुनछहरी गाउँपालिकाको खानेपानी ऐन, २०७९
सुनछहरी गाउँपालिका शिक्षा ऐन, २०७९ ७९/८० 02/07/2023 - 19:02 PDF icon सुनछहरी गाउँपालिका शिक्षा ऐन, २०७९
सुनछहरी गाउँपालिकाको विषयगत समिति कार्यसञ्चालन कार्यविधि २०७९ ७९/८० 01/13/2023 - 11:02 PDF icon सुनछहरी गाउँपालिकाको विषयगत समिति कार्यसञ्चालन कार्यविधि २०७९
सुनछहरी गाउँपालिकाको साझेदारी कार्यक्रम संचालन कार्यविधि,२०७९ ७९/८० 09/15/2022 - 17:17 PDF icon सुनछहरी गाउँपालिकाको साझेदारी कार्यक्रम संचालन कार्यविधि^J२०७९_updated_2079-09-12.pdf
सामुदायिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक नियुक्ति सम्बन्धी कार्यविधि २०७९ ७९/८० 08/28/2022 - 17:33 PDF icon सामुदायिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक नियुक्ति सम्बन्धी कार्यविधि २०७९.pdf
सुनछहरी गाउँपालिकाको दररेट २०७९-८० ७९/८० 08/27/2022 - 11:48 PDF icon सुनछहरी गाउँपालिकाको दररेट २०७९-८०-.pdf, Office spreadsheet icon District_Rate_2079.080 Rolpa Final_SRM20703-20.xls

Pages