FAQs Complain Problems

समाचार

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
सुनछहरी गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन २०७६ ७६/७७ 08/08/2019 - 13:38 PDF icon सुनछहरी गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन २०७६
सुनछहरी गाउँपालिकाको मदिरा नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७५ ७५/७६ 03/12/2019 - 13:23 PDF icon सुनछहरी गाउँपालिकाको मदिरा नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७५
सुनछहरी गाउँपालिका को विपद् व्यवस्थापन कोष सञ्चालन कार्यविधि, २०७५ ७५/७६ 03/12/2019 - 13:18 PDF icon सुनछहरी गाउँपालिका को विपद् व्यवस्थापन कोष सञ्चालन कार्यविधि, २०७५
सुनछहरी गाउँपामिकामा विपद् जोखिम न्यूनीकरण ब्यबस्थापन गर्न बनेको ऐन २०७५ ७५/७६ 03/12/2019 - 13:13 PDF icon सुनछहरी गाउँपामिकामा विपद् जोखिम न्यूनीकरण ब्यबस्थापन गर्न बनेको ऐन २०७५
जेष्ठ नागरिक परिचय पत्र निर्देशिका २०७५ ७५/७६ 10/05/2018 - 10:45 PDF icon जेष्ठ नागरिक परिचय पत्र निर्देशिका २०७५
स्थानीय तहमा करारमा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७४ ७४/७५ 09/10/2018 - 15:06 PDF icon स्थानीय तहमा करारमा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७४
उपभोक्ता समिति गठन परिचालन तथा ब्यबस्थापन सम्बन्धि कार्यबिधि २०७४ ७४/७५ 09/10/2018 - 15:01 PDF icon उपभोक्ता समिति गठन परिचालन तथा ब्यबस्थापन सम्बन्धि कार्यबिधि २०७४
सुनछहरी गाउँपालिका को बिनियोजन ऐन २०७५ ७५/७६ 08/26/2018 - 16:53 PDF icon सुनछहरी गाउँपालिका को बिनियोजन ऐन २०७५
सुनछहरी गाउँपालिकाको शिक्षा नियमावली २०७४ ७४/७५ 08/25/2018 - 18:23 PDF icon सुनछहरी गाउँपालिकाको शिक्षा नियमावली २०७४
सुनछहरी गाउँपालिकाको सहकारी ऐन २०७४ ७४/७५ 08/25/2018 - 17:16 PDF icon सुनछहरी गाउँपालिकाको सहकारी ऐन २०७४

Pages