सुनछहरी गाउँपालिकाको वेबसाइटमा यहाँहरुलाई स्वागत छ l

पूर्व कर्मचारी

नाम पद शाखा ईमेल फोन नं
Bamdev Giri बामदेव गिरी खरिदार प्रशासन शाखा, गाउँ कार्यपलिकाको कार्यालय पोबाङ bamdevgirig@gmail.com ९८५७८२४१७२
Sun Bahadur Pun सुन बहादुर पुन पशु चिकित्सक पशु शाखा sbpunmagar52@gmail.com 9758500743
Dipak Pun दिपक पुन खरिदार प्रशासन pundipak54@gmail.com 9847867044
बाबुराम आचार्य खरिदार सचिब ,वडा न १ 9844918508