सुनछहरी गाउँपालिकाको वेबसाइटमा यहाँहरुलाई स्वागत छ l

वडा नं. ५

wadno5

सुनछहरी गाउँपालिकाको   ५ नं. वडा  साबिकको जैमाकसला गा.बि.स का  १-९  नं. सबै वडाहरु मिलि बनेको छ । यस वडाको वडा कार्यलय गाडबाङ मा रहेको छ l राष्ट्रिय जनगणना २०६८ अनुसार यस वडामा जम्मा ५०८  घरधुरी र   जनसंख्या जम्मा २८२७ जना रह्रेको छ यस वडा बाट स्थानीय तहको चुनाब २०७४ मा अध्यक्षको रुपमा तिर्ख बहादुर बुढाथोकी निर्वाचित हुनु भएको छ ।