सुनछहरी गाउँपालिकाको वेबसाइटमा यहाँहरुलाई स्वागत छ l

वडा नं. ६

संक्षिप्त परिचय

सुनछहरी गाउँपालिकाको   ६ नं. वडा  साबिकको फगाम गा.बि.स का  १-९  नं. सबै वडाहरु मिलि बनेको छ । यस वडाको वडा कार्यलय फगाममा रहेको छ l राष्ट्रिय जनगणना २०६८ अनुसार यस वडामा जम्मा ५०५  घरधुरी र   जनसंख्या जम्मा १९०९ जना रह्रेको छ l यस वडा बाट स्थानीय तहको चुनाब २०७४ मा अध्यक्षको रुपमा अमरजित पुन मगर निर्वाचित हुनु भएको छ ।