FAQs Complain Problems

समाचार

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

सिलबन्दी दरभाउ पत्र स्वीकृत गर्ने आशय पत्र सम्बन्धी सूचना

७५/७६ 05/08/2019 - 11:36

कम्पुटर सामाग्रीहरु आपूर्ति गर्ने सम्बन्धि दोस्रो पटक सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना

७५/७६ 04/24/2019 - 16:03

आशयपत्र सम्बन्धि सूचना-जस्तापाता खरीद

७५/७६ 04/23/2019 - 12:08

आशयपत्र सम्बन्धि सूचना

७५/७६ 04/22/2019 - 19:02 PDF icon आशयपत्र सम्बन्धि सूचना

कम्पुटर सामाग्रीहरु आपूर्ति गर्ने सम्बन्धि सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना

७५/७६ 04/09/2019 - 18:01 PDF icon कम्पुटर सामाग्रीहरु आपूर्ति गर्ने सम्बन्धि सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना

कर्कट पाटा खरिद तथा ढुवानी सम्बन्धि सिलबन्दी दरभाउ पत्र आह्वानको सूचना

७५/७६ 04/05/2019 - 14:50

सिलबन्दी बोलपत्र आवह्वान सम्बन्धि सूचना

७५/७६ 03/07/2019 - 10:43 PDF icon सिलबन्दी बोलपत्र

सवारी साधन (Double Cab Pickup) खरिद सम्बन्धी बोलपत्र आह्वानको सूचना

७५/७६ 11/06/2018 - 12:18 PDF icon सवारी साधन (Double Cab Pickup) खरिद सम्बन्धी बोलपत्र आह्वानको सूचना

दरभाउपत्र स्वीकृतिको आशय सम्वन्धी सुचना

७४/७५ 06/27/2018 - 14:33 PDF icon notice-sq/srm/03/074/075

दरभाउपत्र स्वीकृतिको आशय सम्वन्धी सुचना

७४/७५ 06/17/2018 - 15:28 PDF icon Darbhau Patra Switkrit_Motorcycle

Pages