FAQs Complain Problems

समाचार

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

दररेट उपलब्ध गराईदिने सम्बन्धमा

७६/७७ 05/11/2020 - 13:45

सम्झौता गर्न आउने बारे- ठेक्का नं. SRM/ROLPA/Fab/Goods/NCB-02/2076/077

७६/७७ 03/02/2020 - 12:03

जनता मा.बि बाहिरी गामको छात्राबास निर्माण को लागी बोलपत्र आव्ह्वानको सूचना-03/WORKS/NCB/SRM/076-77

७६/७७ 02/12/2020 - 13:25

Letter of Acceptance for Supply and Delivery of Computer goods IFB No SQ/GOODS/SRM/02/2076/077

७६/७७ 12/25/2019 - 12:14

Letter of Acceptance for Construction of Office Building IFB No.NCB/S1/2076/77/RS01

७६/७७ 12/25/2019 - 12:11

बोलपत्र स्वीकृतिको आशयपत्र-ठेक्का नं. NCB/S1/2076/077/RS01

७६/७७ 12/17/2019 - 16:30

सिलबन्दी दरभाउ पत्र(ठेक्का नं.SQ/GOODS/SRM/02/2076/077 ) स्वीकृतिको आशय सम्बन्धी सूचना l

७६/७७ 12/16/2019 - 12:17

पुन: दोस्रो पटक कम्पुटर सामाग्रीहरु आपूर्ति गर्ने सम्बन्धि सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना

७६/७७ 11/29/2019 - 15:54

झोलुंगे पुलको सामान Fabrication तथा ढुवानी सम्बन्धि बोलपत्र आवह्वानको सूचना

७६/७७ 11/26/2019 - 15:09

कम्पुटर सामाग्रीहरु आपूर्ति गर्ने सम्बन्धि सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना

७६/७७ 11/14/2019 - 16:17