FAQs Complain Problems

बजेट तथा कार्यक्रम

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

सुनछरी गाउँपालिकाको छैठौ गाउँसभा बाट आ.ब २०७६/०७७ को नीति तथा कार्यक्रम एबम बजेट सार्बजनिक

७५/७६ 06/25/2019 - 23:32

सुनछहरी गाउँपालिकाको निति तथा कार्यक्रम २०७५-०७६

७५/७६ 08/29/2018 - 11:09 PDF icon सुनछहरी गाउँपालिकाको निति तथा कार्यक्रम २०७५-०७६

आ.व. ०७५-७६ को तेस्रेा गाउँ सभाबाट पारीत बजेट तथा कार्यक्रमहरु

७५/७६ 08/26/2018 - 16:47 PDF icon आ.व. ०७५-७६ को तेस्रेा गाउँ सभाबाट पारीत बार्षिक बजेट तथा कार्यक्रमहरु

सुनछहरी गाउँपालिका को आर्थिक बर्ष २०७५/०७६ को बजेट पारीत

७४/७५ 07/22/2018 - 19:25

आर्थिक बर्ष २०७५/०७६ को तेस्रो गाउँसभा सुरु

७५/७६ 06/25/2018 - 15:13 PDF icon budget 2075/076 sunchhahari rural municipality

आ.व. ०७४-७५ को दोस्रो गाउँ सभाबाट संशोधित बार्षिक बजेट नीति तथा कार्यक्रमहरु

७४/७५ 03/11/2018 - 17:38 PDF icon Samsodhit Budget-niti-program