FAQs Complain Problems

समाचार

घटना दर्ता

व्यक्तिगत घटना दर्ता बिबरण २०७५ असोज

सुनछहरी गाउँपालिकाको २०७५ असोज महिनाको व्यक्तिगत घटना दर्ताको   बिबरण यसप्रकार रहेको छ

सि.नं.

वडा नं.

जन्म

विवाह जोडी

मृत्यु

बसाई सराई

सम्बन्ध विच्छेद

कुल जम्मा

कै

महिला

पुरुष

जम्मा

Pages