FAQs Complain Problems

रोजगार सहायक पदको संक्षिप्त सूची प्रकाशन एबं परिक्षा मिति कायम गरिएको सम्बन्धमा

नोट: परिक्षा हुने मिति समय र स्थान: मिति २०७९/०५/१३ गते दिउसो १:०० बजे ,स्थान गाउँपालिकाको कार्यालय पोबाङ

आर्थिक वर्ष: