FAQs Complain Problems

व्यक्तिगत घटना दर्ता बिबरण २०७५ श्रावण

सुनछहरी गाउँपालिकाको २०७५ श्रावण महिनाको व्यक्तिगत घटना दर्ताको   बिबरण यसप्रकार रहेको छ

सि.नं.

वडा नं.

जन्म

विवाह जोडी

मृत्यु

बसाई सराई

सम्बन्ध विच्छेद

कुल जम्मा

कै

महिला

पुरुष

जम्मा

महिला

पुरुष

जम्मा

दर्ता संख्या

आएको संख्या

गएको संख्या

 

 

१०

१७

 

 

१६

१७

 

 

 

 

 

 

  ०

 

 

 

 

जम्मा

२२

१८

४०

२३

२२

४५

 

 

 

स्थानीय पञ्जिकाधिकारी

प्रकार:

आर्थिक वर्ष: