FAQs Complain Problems

समाचार

बसाई सराई

सेवा प्रकार:

लाग्ने समय: 
सोही दिन
जिम्मेवार अधिकारी: 
स्थानीय पञ्जिकाधिकारी वडा सचिब
सेवा दिने कार्यालय: 
वडा कार्यलय
सेवा शुल्क: 
३५ दिन भित्र निशुल्क अन्यथा रु ५०
आवश्यक कागजातहरु: 
  • सूचकको नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
  • बसाइँसराईको लगत हस्तान्तरण फारामको सक्कल प्रति
नमुना फाराम तथा अन्य: