FAQs Complain Problems

समाचार

लघु, घरेलु तथा साना उद्योग प्रवर्द्धन केन्द्र त्रिपुरेश्वर, काठमाडौंको -तालिमको लागि अनलाईन आबेदन दिने सम्बन्धि सूचना

थप  जानकारीको लागि: https://www.mcsipc.gov.np/

सूचना:https://www.mcsipc.gov.np/wp-content/uploads/training.pdf

अनलाईन आबेदनको लागि: https://apply.mcsipc.gov.np/Account/Register

आर्थिक वर्ष: