सुनछहरी गाउँपालिकाको वेबसाइटमा यहाँहरुलाई स्वागत छ l

सुनछहरी गाउँपालिकामा डिजिटल हाजिरी सुरु

पूर्वि रोल्पाको सुनछहरी गाउँपालिकामा डिजिटल हाजिरी प्रणाली सुरु भएको छ । सुचना प्रविधी क्षेत्रमा बिश्वमा भएका प्रबिधिहरुको प्रयोग गर्दै  गाउँपालिकामा डिजिटल हाजिरी प्रणाली सुरुवात गरिएको हो । परम्परागत प्रणालीलाई बिस्थापित गर्दै आधुनिक प्रविधिलाई अंगाल्न थालिएको छ ।